Program „Zero wypadków”

Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców

jest zasadniczym elementem sukcesu


Życie i zdrowie naszych pracowników i podwykonawców jest najwyższą wartością, dlatego sprawy bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu.

„ZERO HARM”
„ZERO WYPADKÓW”

Naszym wspólnym celem jest zwiększenie poziomu „Kultury Bezpiecznej Pracy”, zmniejszenie wypadkowości oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania BHP. Wdrożyliśmy 76 procedur korporacyjnych w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

KBR POLAND poszerza świadomość pracowników poprzez:

 • program motywacyjny,
 • szkolenia,
 • biuletyn „KBR info”.

KBR POLAND obchodzi Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dn. 28 kwietnia.

PROGRAM MOTYWACYJNY

Poszerzanie świadomości oraz podnoszenie „Kultury Bezpiecznej Pracy”.


Za proaktywną postawę w zakresie poprawy warunków pracy wyróżniamy:
 • Pracowników Miesiąca,
 • Pracowników Nadzoru Miesiąca,
 • Brygady Miesiąca.

Program motywacyjny przewiduje dla pracowników:

NAGRODY»

 • losowe miesięczne,
 • losowe kwartalne,
 • rzeczowe oraz dyplomy.

Myśl o BEZPIECZEŃSTWIE, pracuj BEZPIECZNIE, bądź BEZPIECZNY.


Działamy na rzecz poszerzania wiedzy w zakresie wykonywania prac poprzez:

SZKOLENIA»

 • cotygodniowe,
 • miesięczne.

INSTRUKTAŻE»

 • Instruktaż Bezpiecznego Wykonywania Pracy (IBWZ).

ZBIERANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM»

 • obchodów wyższej kadry zarządzającej,
 • ankiet.


Wspólnie zapewniamy bezpieczne środowisko pracy i szerzymy „najlepsze praktyki”.