Certyfikaty

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Dla KBR POLAND jakość to nie tylko zbiór właściwości danego produktu czy usługi. Jakość rozumiana jest u nas jako filozofia postępowania i w takim znaczeniu stanowi element kultury naszej firmy. Zapewnienie jakości wytwarzanym przez nas wyrobom i usługom na oczekiwanym przez klientów poziomie dotyka wszystkich aspektów działalności naszej firmy. Dlatego poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania chcemy bezpośrednio wpływać na zadowolenie naszego klienta przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczaniu niekorzystnego wpływu na środowisko oraz eliminowaniu zachowań i warunków pracy, które mogłyby prowadzić do wypadków. Bezpieczeństwo pracy i zdrowie naszych pracowników jest traktowane równorzędnie z zasadami stosowanymi w produkcji i ochronie środowiska, dlatego wspólnie z pracownikami podejmujemy działania, które mają skutecznie wpływać na ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  PN-EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE – PN-EN ISO 14001:2005

ZARZĄDZANIE BHP – PN-N 18001:2004


SYSTEM JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE

Spawanie stanowi podstawowy proces stosowany przez KBR POLAND podczas wytwarzania konstrukcji stalowych. Wymagania dotyczące jakości dla procesów spawania są zróżnicowane i ważne, ponieważ jakość tych procesów nie jest łatwo weryfikowalna. Jakość nie może być sprawdzona w wyrobie, lecz powinna być razem z nim tworzona, ponieważ nawet pełne i wysoce rozwinięte badania nieniszczące nie poprawią jakości wyprodukowanego już wyrobu, który posiada decydujące znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Dlatego wdrożony u nas system zapewnienia jakości w spawalnictwie ma na celu nadzorować proces wytwarzania konstrukcji spawanych począwszy od fazy projektowania, poprzez dobór materiałów i sprzętu, aż do wytwarzania i badań gotowych wyrobów.

PN-EN ISO 3834-2:2007 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Pełne wymagania jakości.

PN-EN 1090-2:2009 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.


Spełnienie warunków dopuszczenia do obrotu oraz zwiększenie nadzoru podczas produkcji i wprowadzania wyrobów stalowych i aluminiowych na rynek konstrukcyjnych wyrobów budowlanych osiągamy poprzez wprowadzenie w naszej firmie Zakładowej Kontroli Produkcji. Wdrożony system wytwarzania budowlanych konstrukcji spawanych według normy PN-EN 1090-2:2009 zapewnia, że produkowane przez nas konstrukcje posiadają określone standardy i klasy zgodne z wymaganiami.