Największe projekty

 • Kwidzyn, Polska – modernizacja MP4 w IP Kwidzyn (projekt Stork)»

  – montaż dwóch nowych przekrawaczy
  – modernizacja 2. i 3. prasy
  – wymiana kilkudziesięciu wałków
  – montaż nowej nawilżarki wstęgi
  – przebudowa 7. grupy suszącej
  – montaż nowego kalandra ValZone
  – montaż trzech nowych skrzyń suszących PowerDry i jednej chłodzącej PowerChill na powlekarce z wentylatorami i kanałami powietrza
  – montaż nowego rozwłókniacza obcinka wraz z dwoma stanowiskami do odwijania tamborów i kanałem wyciągowym
  – przebudowa kilku istniejących kanałów
  – montaż kilkunastu nowych pomp i silników
  – wymiana zagęszczarki i sita łukowego
  – montaż ok. 1500 m rurociągów technologicznych i ok. 2000 m rurociągów pary i kondensatu
  – modernizacja krajarki
 • Kwidzyn, Polska – postoje roczne, postoje technologiczne i remonty w IP Kwidzyn»

  – postoje poszczególnych ciągów produkcyjnych, realizacja licznych projektów kapitałowych w obszarze maszyn papierniczych, celulozowni, energetyki, placu drzewnego i oczyszczalni ścieków w branży mechanicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i automatycznej
  – remonty kotłów węglowych, wyparek, klarowników oraz przenośników rolkowych, ślimakowych, taśmowych, płytowych i kubełkowych
  – remonty i wymiany w rejonie warzelni: zbiorniki do warzenia zrębków, rurociągi, pompy, młyny, przekładnie i mieszadła
  – wymiany komór flotacyjnych
  – montaże rurociągów technologicznych wody, pary, kondensatu i chemikaliów
  – wymiany rozdrabniaczy kory
  – kompleksowa modernizacja maszyny MP4 wraz z wymianą dwóch przekrawaczy (projekt Stork)
 • Klucze, Polska – suplementarne usługi utrzymania ruchu»

  – prace na wszystkich wydziałach zakładu, remonty oprzyrządowania oraz remonty w zakresie mechanicznym i elektrycznym
 • Berlin, Niemcy – dyfuzor»

  – prefabrykacja dyfuzora
 • Aschaffenburg, Niemcy – montaż sprężarek i rurociągów»

  – montaż sprężarek i rurociągów na zewnątrz hauby, usunięcie i montaż 7 stabilizatorów, montaż kanałów, montaż rur sprężonego powietrza
 • Besse sur Braye, Francja – montaż kanałów i stabilizatorów»

  – usunięcie i montaż 6 stabilizatorów, montaż kanałów
 • Kaukopää, Finlandia – montaż kanałów i stabilizatorów »

  – montaż stabilizatorów wstęgi, montaż kanałów wentylatorów
 • Steti, Czechy – maszyna papiernicza MP6»

  – modernizacja maszyny PM6, zabudowa hauby nowej sekcji suszącej PM6, montaż urządzeń i podestów kuchni past oraz montaż instalacji transportu obcinka w budynku PM3/PM6
 • Wilno, Litwa – maszyna papiernicza MP6»

  – montaż maszyny PM6, montaż zbiorników i urządzeń rejonu przygotowania masy, montaż rurociągów technologicznych, pary i kondensatu, termowentylacji, powietrza, smarowania i hydrauliki, montaż wentylacji hali oraz montaż osłony wysokowydajnej cylindra Yankee wraz z systemem kanałów rekuperacji ciepła
 • Projekt ProMDF, Meksyk – przenośniki włókien»

  – prefabrykacja dwóch przenośników włókien
 • Markt Bibart, Niemcy – system oleju grzewczego»

  – prefabrykacja rurociągów, demontaż istniejącej instalacji i montaż nowego systemu rurociągów oleju grzewczego
 • Projekty Daiken, Nelson Pine i Mostovdrev, Szwecja – przesiewacze i kanały»

  – kompleksowe wykonanie przesiewaczy (z-sifter) oraz kanałów
 • Projekt Mogilev, Białoruś – wyposażenie suszarni»

  – wykonanie zsypów, rurociągów, kanałów, pokryw, separatorów i komór mieszania dla wydziału suszarni
 • Projekt Missan Oil, Irak – kominy wylotowe»

  – wykonanie dwóch kominów wylotowych (25 m) dla wydziału energetyki
 • Jarvenpaa, Finlandia – moduły hydrauliczne, wsporniki i wanny odciekowe»

  – wykonanie modułów hydraulicznych, kompletów wsporników i wanien odciekowych
 • Eemshaven, Holandia – przenośniki wspomagane powietrzem»

  – kompleksowe wykonanie dwóch przenośników taśmowych wspomaganych powietrzem (50 m i 130 m) dla zakładu biomasy (wraz z konstrukcją wsporczą i zsypami)
 • Virton, Belgia – modernizacja maszyny papierniczej»

  – modernizacja systemu wentylacji MP1, montaż stabilizatora i kanałów w zakładzie Burgo Ardennes
 • Alfeld, Niemcy – maszyna papiernicza MP2 (projekt Leopard)»

  – modernizacja maszyny MP2 w zakładzie Sappi w zakresie mechanicznym; wykonanie wanien odciekowych dla agregatów grzewczych i chłodzących
 • Karlino, Polska – system suchego zaklejania»

  – wykonanie i montaż kanałów, zsypów, cyklonu, przepustnic gilotynowych oraz stalowych konstrukcji wsporczych wież (wzmocnienie wież) dla systemu suchego zaklejania w zakładzie Homanit
 • Kostheim, Niemcy – maszyna papiernicza»

  – montaż maszyny papierniczej, w tym hydrauliki i pneumatyki maszyny, rurociągi ciśnieniowe pary i kondensatu, rekuperacja ciepła i wentylacja maszyny, okapturzenie MP, system dostarczania surowca, system ogrzewania hali
 • Ostrołęka, Polska – maszyna papiernicza MP5 (projekt Narew)»

  – elementy i podzespoły maszyny papierniczej, rekuperacja ciepła wraz z wentylacją MP5, okapturzenie MP5, hydraulika maszyny, system transportu zwojów od maszyny do magazynu, oczyszczalnia ścieków
 • Hultsfred, Szwecja – wydział energetyki»

  – prefabrykacja i kompleksowy montaż kotła na biomasę wraz z urządzeniami towarzyszącymi, kanałami powietrza, zasypem paliwa, pompownią i rurociągami ciśnieniowymi oleju, pary i wody
 • Krapkowice, Polska – maszyny papiernicze TM7 i TM8»

  – TM7: montaż podzespołów maszyny papierniczej, hydraulika i pneumatyka TM7, rekuperacja ciepła wraz z wentylacją TM7, rurociągi ciśnieniowe pary i kondensatu, kotłownia olejowa wraz z wentylacją i ogrzewaniem hali
  – TM8: montaż maszyny TM8, kanałów, turbossaw, wyciągu pyłu, systemu rekuperacji ciepła, rurociągów pary i kondensatu, silników pomp oraz innego wyposażenia maszyny
 • Saillat, Francja – postoje roczne zakładu»

  – prace remontowe na maszynie papierniczej, celulozowni i placu drzewnym
 • Stockstadt, Niemcy – modernizacja maszyny papierniczej»

  – modernizacja 3 grup suszących maszyny papierniczej
 • Nijmegen, Holandia – modernizacja maszyny papierniczej»

  – modernizacja maszyny w zakresie stabilizatorów i napinaczy wstęgi, kanałów powietrza oraz modyfikacji wału próżniowego prasy
 • Orla, Polska – fabryka płyt HDF»

  – prefabrykacja i montaż wieży stalowej wydziału defibracji wraz z urządzeniami towarzyszącymi
 • Świecie, Polska – maszyna papiernicza MP7»

  – kompletny montaż mechaniczny maszyny papierniczej MP7 wraz z układem podawania gilz i transportem zwojów na magazyn, montaż prasy zaklejającej, nawijaka i krajarki, napędów maszyny, kanałów wentylacyjnych i rekuperacji ciepła, okapturzenie MP7, instalacja hydrauliczna maszyny, instalacja centralnego smarowania oraz smarowania smarem stałym
 • Svetogorsk, Rosja – postoje roczne fabryki»

  – remonty i montaże urządzeń, modernizacja maszyny papierniczej
 • Schwedt, Niemcy – modernizacja maszyny papierniczej»

  – modernizacja stabilizatorów wstęgi, kanałów i wentylatora powietrza
 • Lenningen, Niemcy – modernizacja maszyny papierniczej»

  – wymiana wieży rekuperacji i kanałów powietrza
 • Odense, Dania – modernizacja maszyny papierniczej»

  – montaż systemów powietrza na maszyny papierniczej
 • Grajewo, Polska – wydział energetyki»

  – prefabrykacja i montaż kotła na biomasę wraz z urządzeniami towarzyszącymi, elektrofiltr, kanały powietrza, zasyp paliwa, pompownia i rurociągi ciśnieniowe oleju, pary i wody
 • Aizkraukle, Łotwa – wydział energetyki, suszarni oraz magazyn surowca i paliwa»

  – prefabrykacja i montaż kotła na biomasę wraz z urządzeniami towarzyszącymi, multicyklony, kanały powietrza, zasyp paliwa, pompownia i rurociągi ciśnieniowe oleju, pary i wody, cyklony suszące i formujące, odpylanie prasy, transport pneumatyczny surowca i paliwa