Misja, wizja, wartości

Fundamentalne wartości firmy KBR napędzają wszystko, co robimy. Zastosowanie ich w codziennych działaniach i uczynienie z nich integralnej części naszej kultury jest kluczem do dalszych sukcesów.

Nasze wartości umacniają to, kim jesteśmy i w co wierzymy.

Wartościami firmy KBR są:

  • Bezkompromisowe zaangażowanie w jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko,
  • Otwarte relacje z naszymi pracownikami oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i sukcesie,
  • Przejrzystość, odpowiedzialność i dyscyplina w naszej działalności,
  • Najwyższa świadomość rozpoznawania zagrożeń,
  • Uczciwość we wszystkim, co robimy,
  • Odpowiedzialność finansowa w stosunku do naszych interesariuszy.

Nasza misja określa co decydujemy się robić każdego dnia.

Misja firmy KBR to:

Bezpiecznie zrealizować każdy projekt w każdej chwili, w każdym środowisku i z korzyścią dla naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i społeczności, którym służymy.

Nasza wizja przypomina każdemu z nas do czego powinniśmy dążyć każdego dnia i gdzie, jako firma, chcielibyśmy się znajdować.

Wizją firmy KBR jest to, aby zostać czołową światową firmą realizującą projekty i usługi na globalnym rynku.

Nasze osiągnięcia dowiodły i nadal dowodzą, że przystępując do realizacji kolejnych zadań, niezależnie od stopnia trudności wyzwań, zawsze realizujemy prace, których się od nas oczekuje. Stąd wzięło się motto firmy KBR: „Realizujemy”.