Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kierownictwo KBR POLAND Sp. z o.o. niniejszym deklaruje politykę jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmując i uznając poniższe zobowiązania i cele.

Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi istotny element naszej strategii, ponieważ warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa KBR POLAND jest jego konkurencyjność, która przejawia się m.in. w wysokiej jakości świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów. Troska o bezpieczne środowisko pracy traktowana jest równorzędnie z jakością produkowanych wyrobów i usług oraz ochroną środowiska. Nasze przedsiębiorstwo realizuje następujące główne kierunki działalności: jesteśmy wiodącym dostawcą usług utrzymania ruchu dla klientów przemysłowych, renomowanym dostawcą usług konstrukcyjno-montażowych realizowanych na projektach inwestycyjnych i remontowych, uznanym wytwórcą maszyn, zbiorników i instalacji przemysłowych, prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych, usług branży elektrycznej i automatyki przemysłowej. Świadczymy także usługi w zakresie hydrauliki siłowej, urządzeń dźwigowych, zaworów automatycznych, klimatyzacji, pomp i urządzeń wirujących oraz naprawy, serwisowania i utrzymania sprzętu ciężkiego i wózków widłowych. Produkcja w KBR POLAND realizowana jest w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawne oraz o dodatkowo wprowadzone przez korporację KBR procedury, instrukcje i programy z zakresu BHP.

Wdrożone przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują wszystkich pracowników firmy, podwykonawców, dostawców i gości.

Realizację naszej polityki zamierzamy osiągnąć poprzez:

  • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami odnośnie jakości wyrobu, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągłe doskonalenie działań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów,
  • ekonomicznie uzasadnione inwestycje i modernizacje uwzględniające ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę jakości produkcji oraz stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do klienta,
  • rozwój świadomości jakościowej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez systematyczne szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dla osiągnięcia powyższych celów angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłego doskonalenia oraz poprawy jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wprowadzenie w życie polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jest realizowane poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN 1090-2:2009. Systematycznie doskonalimy System poprzez prowadzenie przeglądów, działań korygujących i zapobiegawczych oraz innych działań technicznych i organizacyjnych.

Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania opisanych w dokumentach, w tym w Księdze Zintegrowanego Sytemu Zarządzania.

Prezes Zarządu
Adam Ściążko