Urządzenia wirujące

W zakresie prac prowadzonych przez serwis wykonujemy:

 • diagnostykę,
 • przeglądy i wymiany urządzeń w miejscu zamontowania,
 • remonty bieżące,
 • remonty kapitalne.

Najczęściej remontowane urządzenia:

 • pompy,
 • przekładnie,
 • sortowniki ciśnieniowe,
 • wentylatory,
 • dmuchawy,
 • sprężarki,
 • młyny,
 • turbossawy,
 • rozwłókniacze,
 • wały kardana itp.

W trakcie wykonywania usług za standard uznajemy:

 • pomiar drgań przed i po remoncie,
 • wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych lub na wyważarkach stacjonarnych,
 • osiowanie laserowe układów silnik – urządzenie oraz wałów kardana.

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • karta przebiegu remontu,
 • karta pomiarów remontowanego urządzenia,
 • wydruk wyważania,
 • wydruk osiowania laserowego,
 • dokumentacja zdjęciowa.

Posiadane certyfikaty:

 • PRUFTECHNIK VIBREM – diagnostyka maszyn,
 • KUMERA GEAR UNITS – remonty przekładni,
 • JOHN CRANE – obsługa uszczelnień mechanicznych,
 • SKF – technika i obsługa łożysk tocznych,
 • AESSEAL – obsługa łożysk tocznych.