Antykorozja

W zakresie prac prowadzonych przez serwis, wykonujemy:

  • zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi wraz z przygotowaniem powierzchni wg PN ISO 8501-1,

POSIADAMY KABINĘ ŚRUTOWNICZĄ O WYMIARACH: 15,3 x 6,9 x 5 m,

  • obróbka strumieniowo – ścierna do stopnia czystości Sa1, Sa2, Sa2,5 i Sa3,
  • czyszczenie ręczne, oraz z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznych do stopnia czystości St2 i St3,

POSIADAMY KABINĘ LAKIERNICZĄ O WYMIARACH: 33 x 12 x 6 m.

Aplikacja systemów malarskich zgodnie z normami PN-EN 12944-2 i 12944-5:

  • malowanie hydrodynamiczne farbami wysokocynkowymi, etylokrzemianowymi, epoksydowymi, poliuretanowymi z zastosowaniem agregatów malarskich GRACO, WIWA,
  • malowanie konstrukcji po cynkowaniu, metalizacji,
  • malowanie konstrukcji gruntem do czasowej ochrony.