Diagnostyka

Duży wachlarz usług, jaki oferuje KBR POLAND w ramach serwisów przemysłowych, jest wspierany specjalistami w dziedzinie szeroko rozumianej diagnostyki obsługiwanych urządzeń. Poniżej przedstawiamy możliwości posiadanych analizatorów i przyrządów, dzięki którym świadczone usługi są poparte profesjonalnymi raportami o stanie urządzeń przed i po remoncie.

ELEKTRONICZNY PRZYRZĄD POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNY HMG 3000 firmy HYDAC

Przyrząd pomiarowy (analizator) HMG 3000 jest przenośnym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiarów i rejestracji danych w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych. Główne zastosowanie ma w zakresie: serwisu, naprawy, diagnostyki maszyn lub na stanowiskach badawczych. HMG 3000 może zbierać sygnały z max dziesięciu czujników.

Najbardziej atrakcyjną funkcją HMG 3000 jest możliwość zapisania charakterystyki dynamicznych cykli maszyny w formie krzywej graficznej oraz „online” w czasie rzeczywistym. Ponadto HMG 3000 jest wyposażony w liczne wygodne w użytkowaniu (praktyczne) funkcje do wyświetlania wartości pomiarowych, oceny i ich przetwarzania: Tabele, Grafika, Skalowanie, Linijka, Tracker, Zoom.

HMG 3000 współpracuje również z:

 • posiadanym przez nas urządzeniem do monitorowania i wyświetlania zawartości wody oraz temperatury olejów hydraulicznych i smarnych. Dokonuje ono pomiarów zawartości wody poprzez poziom nasycenia bez względu na rodzaj medium, starzenia się oleju i jego temperatury. Wyniki pomiarów wyświetlane są w % maksymalnej zawartości rozpuszczonej wody w oleju,
 • urządzeniem do badania czystości oleju, które umożliwia ciągłą kontrolę klasy czystości i ciągły (online) pomiar koncentracji zanieczyszczeń w cieczach hydraulicznych i zinterpretowanie ich w postaci klasy czystości. Pomierzone wielkości są przenoszone do pamięci komputera gdzie przy użyciu specjalnego programu są przedstawione w postaci graficznej i tabelarycznej. Tak samo w sposób ciągły (online) dokonywana jest analiza wody rozpuszczonej w oleju w zakresie 0-100% nasycenia i przedstawiana w postaci graficznej i tabelarycznej na monitorze komputera.

VIBSCANNER - inteligentny zbieracz danych firmy PRUFTECHNIK

VIBSCANNER jest przenośnym urządzeniem pomiarowym do mierzenia stanów maszyn, przetwarzania wyników i diagnozowania. Pozwala również na wykonanie analizy widmowej sygnału drganiowego w postaci widm prędkości i przyśpieszeń drgań oraz na analizę widmową obwiedni. Współpracuje praktycznie ze wszystkim typami czujników, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych mierników na rynku. VIBSCANNER jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem na komputery PC – OMNITREND, a także systemem identyfikacji punktów pomiarowych VIBCODE. VIBSCANNER pozwala również na jedno- i dwupłaszczyznowe wyważanie w łożyskach własnych.

Kamera termowizyjna E50 Flir

Zobrazowanie w podczerwieni jest jednym z najbardziej wartościowych narzędzi przeglądów stanu technicznego. Wykrywając anomalie często niewidoczne gołym okiem termowizja pozwala nam na podjęcie kroków zaradczych zanim dojdzie do kosztownej awarii.

Najczęściej kamery termowizyjne stosujemy do:

 • przeglądów instalacji elektrycznej,
 • przeglądów mechanicznych urządzeń (jako znakomite uzupełnienie w badaniach wibracji),
 • przeglądów rurociągów i ich izolacji,
 • przeglądów izolacji zbiorników itp.

Proste raporty możemy wykonać natychmiast w kamerze bezpośrednio po dokonaniu pomiaru.


Podstawowe parametry kamery:
 • Rozdzielczość w podczerwieni: 240x180 pikseli,
 • Czułość termiczna (NETD): 0,05°C,
 • Pole widzenia (FOV): 25° x 19°/0,6 m,
 • Zakres temperatur: -20°C do +650°C.

Wyważarki stacjonarne uniwersalne dwupłaszczyznowe

Są to wyważarki uniwersalne miękkie (nadkrytyczne), napęd przez pas z płynną regulacją obrotów.

 • minimalna masa elementu - 10 kg,
 • maksymalna masa elementu - 1000 kg,
 • maksymalna średnica - 1500 mm,
 • rozstaw podtrzymek z łożem podziałowym - 3000 mm,
 • tolerancja wyważania wg klasy ISO G 1.0 , G 2.5 , G 6.3.

Wyważarki posiadają pamięć własną i możliwość drukowania raportów wyważenia z istotnymi paramatrami.

Posiadamy również możliwość wyważania elementów (na zasadzie użyczenia przez jednego ze stałych klientów) o maksymalnej masie 30 t i maksymalnej średnicy 2500 mm.