Klimatyzacja

W zakresie prac prowadzonych przez serwis wykonujemy:

 • przeglądy gwarancyjne wszystkich typów urządzeń klimatyzacyjnych (w tym także agregatów wody lodowej),
 • standardowe przeglądy serwisowe wszystkich typów urządzeń klimatyzacyjnych,
 • kompleksowe montaże urządzeń klimatyzacyjnych wszystkich typów,
 • modernizacje wszystkich typów urządzeń klimatyzacyjnych, w tym dobór i wymiany uszkodzonych sprężarek,
 • odzysk i wymianę kontrolowanego czynnika chłodniczego przy wykorzystaniu stacji odzysku freonu:
  • system drop in (tylko wymiana czynnika),
  • system retrofit (wymiana czynnika i niektórych elementów układu),
 • prowadzenie ewidencji urządzeń zawierających substancje kontrolowane,
 • modernizacje i nowe projekty systemów sterowania układów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wymiennikowni ciepła,
 • przeglądy serwisowe oraz modernizacje wymiennikowni ciepła (ogrzewanie oraz ciepła woda).

Posiadany sprzęt i wyposażenie diagnostyczne:

 • stacja odzysku freonu firmy CPS,
 • myjka ciśnieniowa KÄRCHER,
 • miernik skuteczności zerowania MZC300,
 • typowa aparatura kontrolno-pomiarowa.

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • raport prac gwarancyjnych zgodny z wytycznymi producenta,
 • raport prac serwisowych,
 • karta remontu.

Posiadane certyfikaty:

 • SATCHWELL – obsługa i programowanie urządzeń,
 • FUJI ELECTRIC – serwis urządzeń,
 • SYSTHERM – świadectwo kwalifikacyjne / naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, oraz obrót tymi substancjami.