Urządzenia dźwignicowe

W zakresie prac prowadzonych przez serwis (branża mechaniczna i elektryczna) wykonujemy:

 • przeglądy konserwacyjne,
 • pomiary elektryczne,
 • zakup części zamiennych i materiałów pomocniczych,
 • utrzymanie całodobowego pogotowia naprawczego,
 • przygotowanie urządzeń do badań UDT,
 • prowadzenie oraz bieżącą aktualizację dokumentacji UDT wszystkich urządzeń dźwignicowych klienta oraz własnych,
 • naprawy, remonty i modernizacje (potwierdzone nadanymi certyfikatami UDT),
 • doradztwo techniczne.

Rodzaje serwisowanych urządzeń:

 • dźwignice,
 • wciągniki,
 • dźwigi towarowo-osobowe,
 • żurawie rozładowcze kłód,
 • żurawie słupowe itp.

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • karta przebiegu remontu,
 • protokół z przeprowadzonych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,
 • protokół z badania stanu rezystancji izolacji przewodów elektrycznych,
 • rozliczenie kosztów materiałów.