Wózki i ładowarki do zrębków/kłód

W zakresie prac prowadzonych przez serwis we wszystkich branżach wykonujemy:

 • przeglądy konserwacyjne,
 • przygotowanie urządzeń do badań UDT,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji,
 • naprawy, remonty i modernizacje,
 • pomiary wielkości emitowanych spalin,
 • aktualizacje bazy danych zawierających informacje o serwisowanych środkach transportu.

Rodzaje serwisowanych urządzeń:

 • wózki widłowe gazowe,
 • wózki widłowe elektryczne,
 • wózki elektryczne paletowe,
 • wózki naładowne, wózki platformowe,
 • zamiatarki,
 • osprzęt Auramo,
 • dźwigi hydrauliczne,
 • podesty ruchome hydrauliczne,
 • podnośniki hydrauliczno – nożycowe.

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • karta przebiegu remontu,
 • karta przebiegu przeglądów serwisowych,
 • raport analizy spalin z wyszczególnieniem zawartości tlenku węgla, węglowodoru, dwutlenku węgla, tlenu; współczynnik nadmiaru powietrza - lambda,
 • raport okresowy z przeprowadzonych przeglądów oraz napraw.