Uprawnienia

KBR POLAND to wiedza i doświadczenie. KBR POLAND specjalizuje się w produkcji i remontach. Prowadzimy prace spawalnicze w przemyśle celulozowo-papierniczym, petrochemicznym, energetycznym i konstrukcji stalowych budowlanych.

Posiadamy około 100 zatwierdzonych technologii spawania wg następujących standardów:

 • EN 288-3,
 • EN-ISO 15614-1,
 • EN-ISO 15614-5,
 • EN-ISO 15614-7,
 • EN-ISO 15614-8,
 • Offshore Standard DNV-OS-C401 Ch.2,
 • DNV Rules for Ships.

KBR POLAND zatrudnia 40 wyspecjalizowanych spawaczy, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty w zależności od rodzaju prowadzenia prac i wymogów klienta.

Stosowane metody spawania (wg ISO 4086): »

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA) - 111,
 • spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (MAG) - 135,
 • spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym - 136,
 • spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG) - 141,
 • przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną lub gazem osłonowym - 783,
 • lutospawanie łukowe - 972.

Materiały podstawowe (wg TR ISO 15608):

 • grupy materiałowe: 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 8.1, 8.2, 10.1, 51.1.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego – Urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe: »

 • DECYZJA Nr UC-06-93-W/4-12 do wytwarzania:
  1. zbiorników bezciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  2. zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  3. zbiorników bezciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  4. zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
 • DECYZJA Nr UC-06-93-N/4-12 do naprawy i DECYZJA Nr UC-06-93-P/2-12 do modernizacji:
  1. zbiorników bezciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  2. zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
  3. zbiorników bezciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  4. zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  5. kotłów parowych,
  6. kotłów wodnych,
  7. rurociągów technologicznych do materiałów palnych,
  8. rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
  9. zbiorników stałych ciśnieniowych.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego – Urządzenia dźwignicowe: »

 • DECYZJA Nr UD-06-55-N/2-12 do naprawy:
  1. dźwigów osobowych,
  2. dźwigów towarowych,
  3. podestów ruchomych,
  4. suwnic,
  5. żurawi stałych,
  6. żurawi samojezdnych,
  7. żurawi szynowych,
  8. żurawi przewoźnych,
  9. wciągników,
  10. wciągarek.
  • DECYZJA Nr UD-06-55-P/2-12 do modernizacji:
   1. podestów ruchomych,
   2. suwnic,
   3. żurawi stałych,
   4. żurawi samojezdnych,
   5. żurawi szynowych,
   6. żurawi przewoźnych,
   7. wciągników,
   8. wciągarek.
 • Uprawnienia laboratorium NDT:»

  Certyfikaty:

  Personel Posiada certyfikaty II stopnia wg EN 473 w zakresie:

  • UT,
  • RT,
  • MT,
  • VT,
  • PT.

  Laboratorium posiada uznanie Dozoru Technicznego nr LBU-140/06 i spełnia kryteria normy EN ISO / IEC 17025:2005.